KONTAKT

PROJEKCIAINŽINIERING

Sme poskytovateľom komplexných projektových a inžinierskych služieb. Naša firma má kvalitný projekčný tím, ktorý je schopný zabezpečiť kvalitné projekty od projekčných štúdií až po realizáciu konečného projektu.

Kontaktujte nás

INŽINIERINGSIETE

spracovanie projektovej aj realizačnej dokumentácie v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia, spracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukcie stavieb

Kontaktujte nás

REALIZÁCIAINŠTALATÉRSKE PRÁCE

Rozvody vody , kanalizácie a plynoinštalácie, vykurovacie sústavy, tepelné zdroje, plynové kotolne, alternatívne tepelné zdroje, elektrické podlahové vykurovacie systémy, solárne sústavy, rekuperačné vetracie systémy, demontáž a likvidácia Azbestu, výmena stúpačkových rozvodov v bytových domoch

Kontaktujte nás

KTO SME? ...a čo vám môžeme ponúknuť?

Sme stavebná a projekčná spoločnosť so sídlom v Galante, pôsobiaca na celom území Slovenska.

Firma bola založená v roku 1997 a začala pôsobiť na základe živnostenského oprávnenia, ako stavebná a projekčná firma pod obchodným menom LANDI. Následne v roku 2013 bolo pokračovaním založená spoločnosť s ručením obmedzením LANDISTAV s.r.o. ktorá naďalej pokračuje v pôvodnej stavebnej činnosti. Dlhoročné skúsenosti sú zárukou vysokej kvality a profesionálneho prístupu.

Naša spoločnosť je zameraná na stavby od menšieho rozsahu, ako je stavba rodinných domov až po rekonštrukcie bytových a nebytových priestorov. Poskytujeme komplexné inštalatérske práce, či už v novostavbách alebo v rekonštruovaných objektoch, ako aj rekonštrukciu stúpačkových rozvodov v bytových domoch. V rámci výmeny stúpačkových rozvodov v bytových domov zabezpečujeme aj demontáž a likvidáciu azbestocementových kanalizačných rúr, ktoré sú podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov, zaradené do kategórie Nebezpečný odpad.
alt text

SlužbyINŠTALATÉRSKE PRÁCE

Rozvody vody , kanalizácie a plynoinštalácie, vykurovacie sústavy, tepelné zdroje, plynové kotolne, alternatívne tepelné zdroje, elektrické podlahové vykurovacie systémy, solárne sústavy, rekuperačné vetracie systémy

Výmena stúpačkových rozvodov v bytových domoch

Demontáž a likvidácia Azbestu

Protipožiarne prestupy

alt text

SlužbyINŽINIERSKE SIETE

  • spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia,
  • spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie,
  • spracovanie teplo-technologických častí priemyselných stavieb a ich teplofikácie,
  • spracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukcie stavieb,
  • vo svojej činnosti máme obsiahnuté stavby rôznym účelom a využitím od jednoduchých stavieb po polyfunkčné objekty, cez administratívne budovy, priemyselné objekty, čerpacie stanice a podobne.
  • v rámci našich služieb zabezpečujeme od prípravy podkladov pre projektovú činnosť až po zabezpečenie inžinierskej činnosti pre vydanie stavebného povolenia,
  • v rámci prípravných prác zabezpečujeme geodetické podklady dotknutej lokality s prípadným skutkovým zameraním, taktiež geologický prieskum podložia v rozsahu podľa potreby,
  • v rámci samotnej projekčnej činnosti zabezpečujeme stavebnú časť, statické posúdenie stavieb, všetky profesie t.j. zdravotechnických inštalácií, plynoinštalácie, ústredného vykurovania a elektroinštalácie.
alt text
worker

POTREBUJETE POMOC ALEBO ODBORNÉ PORADENSTVO?

Potrebujete projektovú alebo realizačnú dokumentáciu, stavebné povolenie či zabezpečenie inžinierskej činnosti?.

REFERENCIEklienti